Ogasun eta Finantza Ministerioa erosteko laguntzaile espezialista

Ogasun eta Finantza Ministerioa
Ogasun eta Finantza Ministerioa

Altxorraren eta Finantzen Laguntzako Espezialistak Ankara eta Istanbulen honako eremu eta zenbaki hauetan kontratatuko dira Ogasun eta Finantza Ministerioko erakunde zentralean hutsik dauden Ogasun eta Finantza Espezialistetako 100 langileren sarrerako azterketa eginez.


1. TAULA:

ATALA (EREMUA) EREMU KODEA Enplegu-leku KUOTAK
LEGEAREN Huk-1 ANKARA 8
ECONOMICS OIC-1 ANKARA 12
BUSINESS MAN-1 ANKARA 11
FINANCE MLY-1 ANKARA 6
NAZIOARTEKO HARREMANAK Uli-1 ANKARA 3
Ekonometria ECO-1 ANKARA 10
INGENIARITZA MEKANIKOA MAK-1 ANKARA 2
ORDENAGAILU INFORMATIKOA BIL-1 ANKARA 4
INGENIARITZA INDUSTRIALA END-1 ANKARA 7

2. TAULA:

ATALA (EREMUA) EREMU KODEA Enplegu-leku KUOTAK
LEGEAREN Huk-2 ISTANBUL 2
ECONOMICS OIC-2 ISTANBUL 12
BUSINESS MAN-2 ISTANBUL 11
ESTATISTIKAK STAT-2 ISTANBUL 2
ORDENAGAILU INFORMATIKOA BIL-2 ISTANBUL 1
INGENIARITZA INDUSTRIALA END-2 ISTANBUL 9

Azterketa egiten den arloak eta betebeharreko lekuak 1. TAULAN eta 2. TAULAN agertzen dira. Hautagaiek mahaia eta eremua aukeratuko dute zerbitzatu nahi duten probintziaren arabera. Hautagaiak banan-banan ebaluatuko dira taulan emandako bi tarteei eta eremuei dagokienez.

II- AZTERKETA DATA ETA LEKUA:

a) Sarrera azterketa Ankanan egingo da.

b) Sarrera probaren data, sarrera proban parte hartzeko hautagaiak eta haien sarrerako lekuak azterketa egin baino gutxienez 10 egun lehenago jakinaraziko dira Ogasun eta Ogasun Ministerioaren webgunean (www.hmb.gov.tr). Hautagaiei ez zaie bereizita jakinaraziko.

III- AZTERKETA BETEBEHARRAK:

Baldintza orokor eta bereziak behar dira epea amaitu bitartean (Ogasun eta Finantza Laguntzaile Adituen Aditua sartzeko probarako deialdian eskatuko duten izangaiak) (07/02/2020).

A- Baldintza Orokorrak

a) Funtzionarioen 657. zenbakiaren 48. artikuluan adierazitako baldintza orokorrak betetzea,

b) Sarrera azterketa egiten den urteko urtarrilaren lehenengo egunean hogeita hamabost (35) urte bete ez izana (01ko 01 / 1985ean jaiotako eskatzaileak)

c) Zuzenbidearen fakultateak, zientzia politikoak, ekonomia, enpresen administrazioa, ekonomia eta administrazio zientziak, arkitektura, ingeniaritza, zientzia, literatura, komunikazioa eta gutxienez lau urteko hezkuntza eskaintzen duten beste fakultateak, 1 eta 2. TAULA,

ç) Ingelesarekin lotutako Atzerriko Gaitasun Gaitasun Probak (YDS) baliozkoa izatea edo TC Goi Mailako Hezkuntzako Kontseiluaren Ebaluazio, Hautaketa eta Plangintza Zentroak onartzen duen beste dokumentu bat izatea. izan

d) 2018 eta 2019an OSYM-k ospatutako Langile Publikoaren Hautaketa Azterketa (KPSS) egin izana eta baldintza berezien atalean adierazitako balioespen puntuazioa edukitzea.

e) Eskaera epearen barruan egin izana.

B- Baldintza Bereziak

a) Zuzenbidearen arlorako;

Zuzenbide Saileko lizentziatua izateko

KPSSP-4 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

HUK-1 eremuan lehen 32 eskatzaileak,

HUK-2 eremuan lehen 8 hautagaien artean egotea,

b) Ekonomiaren arlorako;

Ekonomia Sailean lizentziatua,

KPSSP-14 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Eskatzaileen artean OIC-1 arloko lehenengo 48ak,

OIC-2 eremuan lehenengo 48 hautagaien artean egotea,

c) Negozio eremurako;

Enpresen Administrazio Sailean lizentziatua,

KPSSP-25 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Lehen 1 İŞL-44 eremuan,

İŞL-2 eremuko lehenengo 44 hautagaien artean egotea, ç) Finantza eremurako;

Ogasun Sailean lizentziatua,

KPSSP-19 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Eskatzaileen artean sailkapenen arabera, lehenengo 1

hautagai izateko

d) Nazioarteko Harremanen arloan;

Nazioarteko Harremanen Sailean lizentziatua,

KPSSP-34 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Eskatzaileen artean egin beharreko sailkapenaren arabera ULI-1eko lehen 12 hautagaien artean egotea.

e) Ekonometria eremurako;

Ekonometria sailean lizentziatua,

KPSSP-13 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Eskatzaileen artean egin beharreko aginduaren arabera EKO-1 eremuan lehen 40 hautagaien artean egotea,

f) Eremu estatistikoetarako;

Estatistika saileko lizentziatua izateko

KPSSP-12 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

IST-2 eremuko lehen 8 hautagaien artean egotea eskatzaileen artean egin beharreko sailkapenaren arabera,

g) Ingeniaritza Mekanikorako;

Ingeniaritza Mekanikoa sailean lizentziatua,

KPSSP-1 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

Eskatzaileen artean egin beharreko aginduaren arabera, MAK-1 eremuko lehen 8 hautagaien artean egotea.

ğ) Informatika Ingeniaritzarako;

Informatika Ingeniaritza Sailean lizentziatua,

KPSSP-1 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

BİL-1 eremuan lehen 16 hautagaien artean eta BİL-2 eremuan lehen 4 hautagaien artean egotea,

h) Industria Ingeniaritzarako;

Industri Ingeniaritza Sailean lizentziatua,

KPSSP-1 puntuazio mailan gutxienez 75 puntu izatea,

END-1 eremuko lehen 28 hautagaien artean eta END-2 eremuko lehen 36 hautagaien artean egotea,

beharrezkoa da.

IV. AZTERKETA-APLIKAZIOA:

a) 1. taulan Ankara duten eremuak erakusten dira eta 2. taulan Istanbulekin dauden zonak erakusten dira. Hautagaiek 1. TAULA edo 2. TAULAK zerrendatutako eremu bakarra aukeratu dezakete, area kodea zehaztuz.

b) Sarrera azterketarako eskaera elektronikoki egingo da Ogasun eta Finantza Ministerioaren webgunean (www.hmb.gov.tr), 27/01 / 2020tik, lanaldia amaitu arte, 07/02/2020 (17:30).

c) Diploma eskabidean kargatuko da baliokidetasun ziurtagiria eskaneatuz eta YDS edo beste baliokidea den proba baten dokumentua eskaneatuz. Beharrezkotzat jotzen bada, eskatzaileei eskatuko zaizkien dokumentuak jarriko dira.

ç) Eskaera orriaren eta onartutako eranskinen kopia sinatua; "Iragarki honetan agertzen den" Harremanetarako informazioa egiaztatuta dagoen helbidera bidali behar da eskuz edo postaz bidalita. Postuen atzerapenengatik garaiz iristen ez diren eskaerak ez dira prozesatzen.

V- AZTERKETA MOTA:

Sarrera azterketa ahozko prozeduraren bidez egingo da.

Hautagaiak 1. taulan eta 2. TAULAN zerrendatutako eremu bakoitzeko KPSS puntuaziorik altuenarekin sailkatuko dira, eta hautagaiak sartzeko azterketara gonbidatuko dira kuota kopurua gehienez. Sarrera azterketara gonbidatuko dituzte azken hautagaiaren puntuazio berdina jasotzen duten hautagaiak.

VI- AZTERKETA GAIA:

Sarrera probako gaiak jarraian agertzen dira.

a) Zuzenbidearen eremua: Zuzenbideko oinarrizko printzipioak, Administrazio zuzenbidea (Xedapen Orokorrak-Administrazio Judiziala),

Zuzenbide zibila (Familia zuzenbidea eta oinordetzarako xedapenak izan ezik), betebeharren legea (printzipio orokorrak), zuzenbide komertziala (merkataritza negozioa, sozietate zuzenbidea, negoziazio instrumentuen legea, aseguruen legea), betearazpen eta porrotaren legea, lan eta gizarte segurantza legea,

b) Ekonomia Area: Makroekonomia, Mikroekonomia, Turkia Ekonomia, Nazioarteko Ekonomian, Dirua eta Banka, Ekonometria,

c) Negozioen eremua: Negozioen oinarrizko kontzeptuak, Enpresa kudeaketa, Ekoizpen eta finantza kudeaketa, Enpresen finantzak, Aitorpen Finantzarioaren Analisia, Kontabilitatea,

ç) Finantza Arloa: Finantza Publikoa (Gastu Publikoak, Diru Sarrerak, Aurrekontuak eta Finantza Publikoak), Zerga Politika, Kontabilitatea,

d) Nazioarteko Harremanak: Zientzia Politikoa, Historia Politikoa, Turkiako Kanpo Politika, Nazioarteko Zuzenbidea,

e) Ekonometriak: Gutxieneko Plazen Kudeaketa, Erregresio Eredu Orokorreko Bariantzak, Estimazio eta Inferentzia Problemak Erregresio Anitzetan, Denbora Multzoko Modelo Sinpleak, Oinarrizko Estatistikak,

f) Estatistikak: Probabilitateen kalkuluak, laginketa teknikak, denbora serieen analisia, prozesu estokastikoak,

g) Ingeniaritza Mekanikoa: indarra, dinamika, fabrikazioa, termodinamika, bero transferentzia, fluidoen mekanika, kontrola,

ğ) Informatikaren Ingeniaritza: Informatika programazioa, Matematika eta Ingeniaritza aplikazioak, datu baseen kudeaketa, ordenagailu sareak, datu egiturak eta algoritmoak, Internet eta informazioaren segurtasuna, sistema eragileak, software ingeniaritza,

h) Industri Ingeniaritza: Eragiketen Ikerketa, Sistemaren Analisia, Produkzioaren Kudeaketa Sistema, Ekoizpen Plangintza, Kudeaketa Informazio Sistemak, Finantza Kontabilitatea.

VIII-ebaluazioa:

Sarrerako azterketan;

a) Azterketan parte hartu zuen arloko gaien ezagutza maila,

b) Gaia ulertzeko eta laburbiltzeko, adierazteko gaitasuna eta arrazoibidea boterea,

c) Merezimendua, irudikatzeko gaitasuna, portaeraren eta erreakzioen egokitasuna. c) Norberarenganako konfiantza, iraunkortasuna eta konbentzimendua;

d) Gaitasun orokorra eta kultura orokorra.

e) Garapen zientifiko eta teknologikoetara irekitzea.

puntuak bereizita ebaluatuko dira.

Hautagaiak berrogeita hamar punturen arabera ebaluatzen dira a) paragrafoan a) eta hamar puntu azpiataletako (b )tik (e) puntu bakoitzeko.

Sarrera proban arrakastatsua izan dadin, lehendakariak eta batzordeko kideek ehun puntu baino gehiagoko batez besteko puntuazioa gutxienez hirurogeita hamar puntu izan behar dute.

Eremu bakoitzeko (1. taulan eta 2. taulan bereizita ebaluatuz), puntuazio altuenetik hasita lortutako sailkapenaren arabera, iragarritako hautagaien kopurua jatorrizkoa izango da eta hautagaien erdia gehienez ordezko gisa jakinaraziko da. Puntuazioak berdinak badira, hurrenez hurren, KPSS puntuazioa eta sarrerako azterketan aplikatutako atzerriko hizkuntza puntuazioa izango dira.

Sartzeko azterketan hirurogeita hamar puntu edo gehiagoko puntuazioak ez du eskubiderik adierazten kalifikazioa lortzen ez duten hautagaientzat.

VIII-IZENDAPENA:

Sartzeko azterketan arrakasta duten hautagaiak Ministroaren zerbitzu zentraleko unitateetara izendatuko dira, azterketa eskaera egin dutenean Ankara edo Istanbul probintzian lan egiteko.

IX- BESTELAKO GAIAK:

a) Hautagaiek identifikazio agiri balioduna (nortasun agiria, gidabaimena edo Turkia Errepublikako Nortasun zenbakia duten pasaportea) izan beharko dute azterketan identifikatzeko erabili ahal izateko.

b) Eskabide-orrian adierazpen faltsuak egin dituztela egiaztatu duten eskatzaileek ez dute baliogabetzat jotzen eta ez dira izendapenik egiten. Esleitu bada ere, bertan behera uzten da. Ezin dute inolako eskubiderik erreklamatu.

c) Krimen salaketa jarriko da Ankara Nagusiko Fiskaltzaren aurrean, Turkiako Zigor Kodearen 5237. zenbakian dagozkion xedapenak aplikatzeko.

ç) 07/02/2020 (17:30) lanaldia amaitu arte iristen ez diren eskaerak kontuan hartzen ez direnez, eskatzaileek ez dituzte azken egunetan eskaerak utzi behar ingurune elektronikoan egon daitezkeen edo gerta litezkeen gainerako arazoak kontuan hartuta.

Iragarritako da.

Harremanetarako datuak:

Helbidea:

Ogasun eta Finantza Ministerioa Langileriaren Zuzendaritza Nagusia

Azterketa Zerbitzuen Bulegoa 3. solairuko gela: 308

Dikmen kalea (06450) Çankaya / ANKARA / TURKEY

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faxa: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

Iragarkiaren xehetasunak lortzeko Egin klik hemenLehenengo iruzkina izan behar duzu

Comments