Ofizialak eta kontratatutako langileek ziur

Aldizkari Ofizialeko gaur egungo zenbakian, 2018 Urtea Gobernu Zentraleko Aurrekontuak Burutzeko Komunikazioa argitaratu zen. Komunikazioa argitaratutakoarekin, kontratatutako langile publikoen eta kontratatutako langileen bazkariak zehaztu ziren.


2018 URTEKO ELIKAGAIAREN OFIZIALA ETA KONTRATATUTAKO LANEKO KARGUA
Aldizkari Ofizialean argitaratutako Komunikazioan honako hauek daude: 2018-en bazkari zerbitzurako onuradun izango diren funtzionarioek eta kontratatutako langileek hartu beharreko gutxieneko kostuen inguruko printzipioak zehaztea da. Komunikatuaren argitalpenarekin, funtzionarioen eta kontratatutako langileen jakien prezioak 2018 urterako zehaztu ziren.

NOLA JAN DA 2018 URTEKO ELIKADURA?
Argitaratutako komunikatuan adierazi zen günlük Eguneko otorduak gutxienez kobratuko direla 2018 acak eranskinean zehaztutako zenbatekoen arabera.

ELIKAGAIEN KARGAK DETERMINATZEA ZENBATEKO ZENBATEAN
5 komunikatua argitaratua. lar Organizazioek 1 eranskinean zehaztutako zenbatekoen gainetik janari kopurua zehaztu dezakete, kontuan hartuta, langileen edo lanpostuaren titulua, zerbitzuen ezaugarriak, otorduen kostua eta janari zerbitzua leku desberdinetan hornitzea baldintza hobeetan.

Urtarrileko 13 aldizkari ofizialean 2018 zenbakian argitaratutako komunikatua honako hau da;

2018 GOBERNU ZENTRALAREN AURREKONTUA INPLIKAZIO KOMUNIKOA

(SEQ ID EZ: 1)

helburua

1 ARTIKULUA - (1) Komunikatu honen xedea 2018-en bazkari zerbitzuaren onuradun izango diren funtzionarioek eta kontratatutako langileek hartu beharreko gutxieneko kostuari buruzko printzipioak zehaztea da.
esparrua

2 ARTIKULUA - (1) Komunikazio honek administrazio publikoak aurrekontu orokorraren, aurrekontuen administrazio bereziak, estatuko enpresa ekonomikoak, biraketako funtsak eta bestelako administrazio publikoak, funtzionarioak eta kontratatutako langileak barne hartzen ditu.

laguntza

3 ARTIKULUA - (1) Komunikazio hau 19 / 11 / 1986 datatu da Ministroen Kontseiluaren Erabakiak erabakitako Elikagai Laguntzen Araudiaren 86 artikuluan oinarrituta eta 11220 / 4.

Bildu beharreko kostuak

4 ARTIKULUA - (1) Eguneko otorduak gutxienez 2018-en bazkaria zerbitzatzeko aukera izango dutenen artean 1 eranskinean zehaztutako zenbatekoetatik jaso beharko dira.

Zehaztutako kopuruen gainetik janari kopurua zehaztea

5 ARTIKULUA - (1) Erakundeek zehaztu dezakete 1 eranskinean zehaztutako zenbatekoak gainditzen dituzten elikagaien kopurua, kontuan hartuz langileen lanpostua edo titulua, zerbitzuen ezaugarriak, otorduen kostua eta janari zerbitzua leku hobeetan eskainiz.
Indargabetutako jakinarazpena

6 ARTIKULUA - (1) Administrazio Zentralaren Aurrekontua Burutzeko Komunikazioa (Serie-zk .: 12) 1 / 2017 / 29946 egunkari ofizialean argitaratua eta 2017 zenbakiduna indargabetu da.

indarrean

7 ARTIKULUA - (1) Komunikazio hau 15 / 1 / 2018 arauetan sartuko da indarrean.

exekutiboa

ARTIKULUA EZ - (8) Komunikazio honen xedapenak Ogasun ministroak exekutatzen ditu.Lehenengo iruzkina izan behar duzu

Comments